Nombre de citations par an

Rheumatoid arthritis pathogenesis article

Az autoimmunitás kialakulásában különösen fontos szerepet játszik a T sejt receptoron TcR keresztül folyó jelátvitel, mert ez szabályozza az aktiváció-indukált sejthalált, ami a potenciálisan káros, aktivált autoreaktív T sejtek eltávolításáért felelős. A Y újonnan leírt regulációs, a Y gátló, míg a Y domináns aktiváló aminosav maradékok a ZAP molekulában, ezért funkcióvesztő Y-F mutációjuk változatos hatással lehet a TcR jelátvitelre, apoptosisra és a betegség GIA kialakulására.

Citations en double

A kutatás alapkérdése A TcR jelátvitel változásai és a károsodott apoptosis mechanizmusok szerepet játszhatnak a RA rheumatoid arthritis pathogenesis article.

A Y-F pontmutáns ZAP molekulát expresszáló Tg egerek előállításával tanulmányozni fogjuk ennek a kináznak a finom szabályozó szerepét GIA-ban, különös tekintettel a betegség iránti fogékonyságra és az arthritis súlyosságára. A rheumatoid arthritis pathogenesis article jelentősége Rheumatoid arthritis pathogenesis article segíthet tisztázni a ZAP kináz és a T sejt jelátvitel pontosabb szerepét az autoimmun arthritis kialakulásában. Az újonnan előállított YF- YF- és YF mutáns ZAP Tg egerek segítségével mi lehetünk az elsők, akik egy T sejt jelátviteli fehérje célzott genetikai változásainak az arthritis klinikai képére kifejtett hatását vizsgálnánk.

rheumatoid arthritis pathogenesis article

Így lehetővé válik egy finom molekuláris mechanizmus tesztelése megbízható in vivo rendszerben, ami hozzájárulhat a T sejt jelátvitel szerepének jobb megértéséhez az arthritis kialakulásában. Pályázatunk tehát immunológiai alapkutatás betegség modellben való alkalmazására épül. A fenti ZAP Tg rheumatoid arthritis pathogenesis article létrehozása lehetővé teszi a későbbiekben számos immunológiai kérdés vizsgálatát, például a TcR jelátvitel, apoptosis és differenciáció területein, különféle hatásokra és eltérő autoimmun modellekben.

BDMM onset time dependence.

Előzetes vizsgálatok más Y-F mutáns ZAP Tg egerekben már bebizonyították, hogy ezek a mutációk fontos immunológai következményekkel járnak in vivo. Végül, a GIA, ami egy új egér autoimmun arthritis modell, bevezetésre kerül laboratóriumunkben Immunológiai és Biotechnológiai Intézet. A Prof.

rheumatoid arthritis pathogenesis article

A jelen kutatási tervben részletezett célok mellett ez a modell alkalmas lehet a jövőben sok más kutatási projekt megvalósítására is. Összefoglalás laikusok számára A reumatoid artritisz RA egy izületi gyulladással járó autoimmun betegség, ami világszerte a lakosság kb. Bár a pontos kiváltó ok ok még nem ismertek, az bizonyított, hogy az immunrendszer kóros működése állhat a betegség hátterében.

Lista exportálása irodalomjegyzékként

Ebben a folyamatban a T limfociták központi szabályozó szerepet töltenek be. Ezek a sejtek receptoraikkal valószínűleg felismerik az izületi szövetekben található molekulákat, amely a sejtekben belső jeltovábbítási folyamatokat indít be és végül az aktivációjukhoz vezet. Részben ezen mechanizmusok finom változásai vezethetnek oda, hogy végül az izület ellen autoimmun reakció indul el.

Jelen pályázatunkban genetikailag manipulált transzgenikus egereket hozunk létre és bennük váltunk ki a RA-hoz hasonló autoimmun izületi rheumatoid arthritis pathogenesis article. Ezek az egerek a T limfociták egyik fontos jeltovábbító molekulájának, a ZAPnek, különböző változatait fogják hordozni, így lehetőségünk lesz megismerni ennek a molekulának a pontosabb szerepét az artritisz kialakulásában. Munkánk során vizsgálni fogjuk a jeltovábbításban, a programozott sejthalálban és az immunrendszerben bekövetkező változásokat.

Access options

Ezen adatok összevetéséből fontos következtetéseket vonhatunk le a ZAP illetve a T limfocita jeltovábbítás szerepére az autoimmun rheumatoid arthritis pathogenesis article gyulladás kialakulásában.

A mouse model, recombinant human proteoglycan-G1-domain rhG1 -induced arthritis GIAdeveloped recently, shares many similarities with RA. In the development of autoimmunity, altered T cell receptor TcR signaling is of special importance, because, through the regulation of activation-induced cell death AICDit is responsible for the elimination of potentially harmful, activated self-reactive T cells.

rheumatoid arthritis pathogenesis article

Y is a newly identified regulatory, Y is an inhibitory, Y is a dominant activator residue in ZAP, therefore their loss-of-function Y-F mutations may have diverse rheumatoid arthritis pathogenesis article on TcR signaling, apoptosis and disease GIA development.

Research question Altered TcR signaling and impaired apoptosis mechanisms are thought to participate in the pathogenesis of RA; and the pathogenic role of ZAP has been raised, therefore, our main question is: how is ZAP kinase involved in the pathogenesis of GIA, a mouse model of RA.

With the generation of Y-F mutant ZAPTg mice we will study the fine regulatory role of this kinase in GIA, paying special attention to arthritis susceptibility and severity. Significance This study will help us in understanding the role of ZAP and T cell signaling in the pathogenesis of autoimmune arthritis.

Background

Using the newly generated YF- YF- and YF mutant ZAPTg mice we could be the first to assess rheumatoid arthritis pathogenesis article effect of subtle genetically targeted signaling changes of a TcR signaling protein on the clinical outcome of arthritis. Thus, a fine molecular mechanism could be tested in a robust in vivo system leading to a better understanding of the role of T cell signaling in the pathomechanism of arthritis.

Our project represents important basic immunological research with implications in a disease model. Moreover, production of the above ZAPTg mice will provide powerful tools for studying a number of immunological questions such as T cell signaling, apoptosis and differentiation in different conditions and in different autoimmune models in addition to autoimmune arthritis.

rheumatoid arthritis pathogenesis article

Previous studies with other Y-F mutant ZAPTg mice have proved that such mutations rheumatoid arthritis pathogenesis article important immunological consequences in vivo. Based on the close collaboration between Prof. Besides the specific aims of this proposal, this experimental system could be used for several research projects in the future. Jellemeztük a homozigóta teljesen ZAP hiányos és heterozigóta részlegesen ZAP hiányos egerek perifériás nyirokszerveit és a thymusát.

rheumatoid arthritis pathogenesis article

A homozigóta egerekben egyáltalán nincsenek érett αβ T sejtek, ami súlyos immundeficienciát okoz. Az immundeficiencia helyreállítására kidolgoztunk egy egyszerű adoptív transzfer módszert: vad-típusú egerek thymocytáit intraperitonealisan beadva a T sejt képzés normalizálódott és az egerek túlélése jelentősen meghosszabbodott.

  • A kefe ízületeinek szeptikus ízületi gyulladása
  • ‪Gyorgy Nagy‬ - ‪Google Scholar‬
  • Orvosságok az ízületi betegségek ellen

Beállítottuk laboratóriumunkben a rekombináns humán G1 rhG1 indukált autoimmun arthritis modellt. A heterozigóta állatokban tesztelve a rhG1-indukált arthritisre megállapítottuk, hogy a betegség súlyossága csökkent, ropogó vállízületek kezelése valószínűleg a csökkent T sejt aktivációnak és citokin termelésnek volt köszönhető.

rheumatoid arthritis pathogenesis article

Továbbá létrehoztunk GFP reporter fehérjét T sejt specifikusan expresszáló transzgén egereket. We characterized the peripheral lymphoid organs and the thymus of homozygous completely ZAP deficient and heterozygous partially ZAP deficient mice. In homozygous mice there are no mature αβ T cells, which leads to severe immunodeficiency in them.

  1. Ízületi betegségek kecskékben
  2. Researcher: Gergely Toldi in Publications - Dimensions
  3. The average hydrodynamic diameter, polydispersity, and zeta potential of PLGA NPs were characterized by dynamic light scattering and zeta potential measurements.
  4. Térdízület betegségei
  5. Ízületi zömök fájdalom
  6. Было не принято признавать, что Совет должен как-то оправдывать свои решения или же объяснять, каким образом он к ним пришел.

To correct the immunodeficiency, we worked out a simple adoptive transfer method: we injected thymocytes isolated from wild-type mice intraperitoneally which normalized the T cell production and the survival of mice improved significantly. We established the recombinant human G1 rhG1 -induced autoimmune arthritis model. When we tested the heterozygous mice for rhG1-induced arthritis we found decreased disease severity which could be the result of decreased T cell signaling and cytokine production.

In homozygous ZAP deficient mice we could succesfully restore the ZAP expression in a T cell-specific manner by lentiviral gene delivery into hemopoetic stem cells. Furthermore, we generated such GFP transgenic mice in which the reporter gene expression is restricted to T cells.